วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เธออยู่ในหัวใจของฉันเสมอมาและ ตลอดไป

ที่รัก

เธอรู้ไหมว่า...

เธอไม่เคยอยู่ไหนไกลมากไปกว่า

หัวใจของฉัน

คืนวันที่ขาดเธอนั้น

รู้ไหมว่า

หัวใจฉันมันรานร้าว

เจ็บจนเกินกว่าใครต่อใคร

จะมาช่วยเย็บบาดแผลนี้

เธอจากฉันไปแสนไกล

ด้วยไม่เหลือลมหายใจ

จึงไม่มีเหตุผลใดๆ

ที่ใครจะแทนที่ความรู้สึกได้

เพราะการจากไกลของเธอ

เอาไปได้แต่เพียงกาย

หัวใจยังอยู่ที่ฉันคนนี้

เสมอมา

และตลอดไป

ที่รัก....ฉันคิดถึงเธอ

ทุกๆลมหายใจของฉัน